Zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie w Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim. Jego historia sięga XV wieku, obecny kształt został mu nadany w XIX wieku. W 1990 roku dwór wpisano do rejestru zabytków. Został odnowiony w ramach obchodów 750 lecia lokacji miasta Krakowa (remont trwał ponad rok). Obecnie w budynku swoją siedzibę ma filia Domu Kultury "Podgórze", a także Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa, Honorowy Konsulat Republiki Chorwacji, Kolektyw Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych "Bieżanów" oraz Redakcja Gazety Lokalnej Społeczności "Bieżanów". Serdecznie zapraszamy!

historia dworu

Wydarzenia

Ogólne

CENTRUM KULTURY PODGÓRZA W KRAKOWIE

INFORMUJEMY, ŻE OD 3 KWIETNIA 2017 R. ZOSTAŁA ZMIENIONA NAZWA DOMU KULTURY "PODGÓRZE" NA CENTRUM KULTURY PODGÓRZA W KRAKOWIE.

Ogólne

WYSTAWA "MIŁOŚĆ DO KSIĄG NIEJEDNO MA IMIĘ - BIBLIOFILATELIA I BIBLIOKARTOFILIA"

29 KWIETNIA GODZ. 17.00 WERNISAŻ WYSTAWY "MIŁOŚĆ DO KSIĄG NIEJEDNO MA IMIĘ - BIBLIOFILATELIA I BIBLIOKARTOFILIA" - POKAZ ZNAKÓW POCZTOWYCH I WIDOKÓWEK O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z KSIĄŻKĄ I JEJ DZIEJAMI ZE ZBORÓW JERZEGO DUDY.

Wystawa, na którą składają się znaki pocztowe i widokówki dotyczące jednego tematu – książki, zorganizowana została we współpracy z Odrodzonym Rycerskim Zakonem Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie.

Na wystawie zostaną zaprezentowane fragmenty poszczególnych podtematów bibliofilatelii oraz wybrane widokówki ze zbioru bibliokartofilii pochodzących z kolekcji Jerzego Dudy. Jest to kolejna prezentacja kolekcji po dwóch wystawach zorganizowanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz prezentacjach z prelekcjami zorganizowanymi w Warszawie, Kaliszu, Toruniu i Bydgoszczy.

„W latach osiemdziesiątych XX wieku zaproponowałem nazwanie zbioru dotyczącego książki, jej historii, ale także bibliotek, drukarstwa i innych dziedzin związanych z książką –bibliofilatelią. Neologizm złożony z wyrazów biblos – książka i filatelia – dawna nazwa filatelistyki został przyjęty i jest w użyciu. Nieco później przyszło zainteresowanie tematem książki na widokówkach spowodowane m. in. pojawianiem się zestawów widokówek złożonych z reprodukcji wybranych kart dzieł rękopiśmiennych, inkunabułów i ksiąg artystycznych znajdujących się w wybranych bibliotekach. Zestawy te stanowiły formę reklamy skierowanej do przyszłych użytkowników bibliotek, bowiem na każdej widokówce znajdowały się krótkie opisy poszczególnych reprodukowanych stron książek, a także informacje o miejscu ich przechowywania. Na wzór bibliofilatelii kolekcję widokówek z motywami dotyczącymi książek nazwałem bibliokartofilią.”

Jerzy Duda /fragment tekstu z katalogu wystawy/

Dla dorosłych

KURS "IMPROWIZUJĘ, CZYLI AUDIUJĘ" WEDŁUG METODY PROF. E.E. GORDONA

W imieniu Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji, a także Domu Kultury "Podgórze" i Dwóru Czeczów zapraszamy serdecznie do udziału w kursie dla muzyków, wychowawców przedszkolnych oraz innych osób odpowiedzialnych za edukację muzyczną oraz procesy komunikacyjne najmłodszych.

Kurs ma na celu rozwój umiejętności samej osoby kierującej procesem edukacyjnym dziecka na poziomie audiacji właściwej (rozumienie muzyki w kolejności uczenia się kształcenia formalnego) a także wyposażenie nauczyciela w umiejętności i wiedzę niezbędne do uczenia innych za pomocą edukacji nieformalnej.

Specjalizujemy się w promowaniu teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona: najwybitniejszego światowego psychologa muzyki i pedagoga, który stworzył, a wcześniej zajmował się badaniem zdolności i opracowywaniem kolejności uczenia się audiacji wstępnej i właściwej. Jego podejście jest całkowicie naturalne i logiczne i pozwala uczącemu się operować skomplikowanym materiałem muzycznym w całym spektrum skal i metrów. Celem kursu jest zwiększenie efektywności i przyjemność z uczenia.


KURS IMPROWIZUJĘ, CZYLI AUDIUJĘ - STOPIEŃ I

W 160-godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia praktyk w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

Program kursu:

1. Teoria uczenia muzyki

2. Zasady improwizacji muzycznej, harmonii.

3. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana

4. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.

5. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających

6. Metodyka prowadzeni zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona

7. Organizowanie koncertów

8. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki wina E. Gordona

9. Nauka gry na instrumentach

Koncerty gordonowskie: spotkania muzyczne każdorazowo dla około 60 osób - raz dla kobiet w ciąży i ich partnerów, innym razem dla małych dzieci z rodzicami. Takie uczty muzyczne dla najmłodszych wraz z rodzicami stanowią 40-minutowe spotkania, w których udział bierze kilku instrumentalistów oraz wokalistów. Program wypełniają krótkie, improwizowane utwory instrumentalne, wokalne oraz łączone. Motywy bazujące na warstwie melodycznej są przeplatane fragmentami czysto rytmicznymi. Podczas całego koncertu dzieci wraz z rodzicami siedzą na podłodze i aktywnie biorą udział w koncercie, śpiewając oraz rytmizując. Artyści przez cały czas trwania spotkania nawiązują kontakt z publicznością, która wykonuje motywy ostinatowe, tańczy oraz kołysze się do rytmu. Celem koncertów jest akulturacja: osłuchanie publiczności z różnorodnym materiałem muzycznym, zachęcenie do wykorzystania motywów do improwizacji oraz budowanie relacji z dzieckiem za pomocą komunikacji muzycznej. Podczas koncertów wykorzystujemy repertuar konkretnego kręgu kulturowego, danego stylu w muzyce klasycznej lub rozrywkowej, czy też związany z danym obrzędem w kalendarzu świąt. Za każdym razem jest to inne instrumentarium o akustycznych walorach, z nienachalną głośnością.

REJESTRACJA I ZAPISY NA STRONIE:

www.fundacjakreatywnejedukacji.org

więcej