Aktualności - Dla dorosłych

Dla dorosłych

KURS "IMPROWIZUJĘ, CZYLI AUDIUJĘ" WEDŁUG METODY PROF. E.E. GORDONA

W imieniu Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji, a także Centrum Kultury Podgórza i Dworu Czeczów zapraszamy serdecznie do udziału w kursie dla muzyków, wychowawców przedszkolnych oraz innych osób odpowiedzialnych za edukację muzyczną oraz procesy komunikacyjne najmłodszych.

Kurs ma na celu rozwój umiejętności samej osoby kierującej procesem edukacyjnym dziecka na poziomie audiacji właściwej (rozumienie muzyki w kolejności uczenia się kształcenia formalnego) a także wyposażenie nauczyciela w umiejętności i wiedzę niezbędne do uczenia innych za pomocą edukacji nieformalnej.

Specjalizujemy się w promowaniu teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona: najwybitniejszego światowego psychologa muzyki i pedagoga, który zajmował się badaniem zdolności i opracowywaniem kolejności uczenia się audiacji wstępnej i właściwej. Jego podejście jest całkowicie naturalne i logiczne i pozwala uczącemu się operować skomplikowanym materiałem muzycznym w całym spektrum skal i metrów. Celem kursu jest zwiększenie efektywności i przyjemność z uczenia.


KURS IMPROWIZUJĘ, CZYLI AUDIUJĘ - STOPIEŃ I

W 160-godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia praktyk w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

Program kursu:

1. Teoria uczenia muzyki

2. Zasady improwizacji muzycznej, harmonii.

3. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana

4. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.

5. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających

6. Metodyka prowadzeni zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona

7. Organizowanie koncertów

8. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki wina E. Gordona

9. Nauka gry na instrumentach

Koncerty gordonowskie: spotkania muzyczne każdorazowo dla około 60 osób - raz dla kobiet w ciąży i ich partnerów, innym razem dla małych dzieci z rodzicami. Takie uczty muzyczne dla najmłodszych wraz z rodzicami stanowią 40-minutowe spotkania, w których udział bierze kilku instrumentalistów oraz wokalistów. Program wypełniają krótkie, improwizowane utwory instrumentalne, wokalne oraz łączone. Motywy bazujące na warstwie melodycznej są przeplatane fragmentami czysto rytmicznymi. Podczas całego koncertu dzieci wraz z rodzicami siedzą na podłodze i aktywnie biorą udział w koncercie, śpiewając oraz rytmizując. Artyści przez cały czas trwania spotkania nawiązują kontakt z publicznością, która wykonuje motywy ostinatowe, tańczy oraz kołysze się do rytmu. Celem koncertów jest akulturacja: osłuchanie publiczności z różnorodnym materiałem muzycznym, zachęcenie do wykorzystania motywów do improwizacji oraz budowanie relacji z dzieckiem za pomocą komunikacji muzycznej. Podczas koncertów wykorzystujemy repertuar konkretnego kręgu kulturowego, danego stylu w muzyce klasycznej lub rozrywkowej, czy też związany z danym obrzędem w kalendarzu świąt. Za każdym razem jest to inne instrumentarium o akustycznych walorach, z nienachalną głośnością.

REJESTRACJA I ZAPISY NA STRONIE:

www.fundacjakreatywnejedukacji.org

więcej