Klub Malucha

Klub Malucha to zajęcia prowadzone w formie zabawy z dziećmi w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Zajęcia odbywają się według autorskiego programu Aniki Sztaby - doświadczonego pedagoga i animatora.

Zajęcia odbywają się maksymalnie 4 x w tygodniu, 180 min.

Koszt:

100 zł/mc (180 min., 1 x w tygodniu); 130 zł/mc (180 min., 2 x w tygodniu), 150 zł zł/mc (180 min., 3 x w tygodniu) 180 zł/mc (180 min 4 x w tygodniu)

........................................................................................................