Aktualności - Ogólne

Ogólne

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI

PO BLISKO TRZECH MIESIĄCACH ZAMKNIĘCIA, Z POWODU EPIDEMII KORONAWIRUSA, OD 15 CZERWCA BR. CENTRUM KULTURY PODGÓRZA (SIEDZIBA GŁÓWNA ORAZ WSZYSTKIE FILIE) PONOWNIE OTWIERA DRZWI DLA KLIENTÓW! W PIERWSZYM ETAPIE, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WŁADZ PAŃSTWOWYCH, A TAKŻE ZA ZGODĄ SŁUŻB SANITARNYCH I MIASTA ZACZYNAMY OD WZNOWIENIA ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZOWANYCH W MAŁYCH GRUPACH, A TAKŻE WYBRANYCH WYDARZEŃ, Z OGRANICZONĄ LICZBĄ WIDZÓW. WSZYSTKO ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ograniczona liczba uczestników i dodatkowe zabezpieczenia

W pierwszym etapie wznawiania działalności Centrum Kultury Podgórza (czerwiec 2020) uruchamiamy indywidualne oraz organizowane w małych grupach zajęcia stacjonarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – z wyłączeniem seniorów, tj. osób powyżej 60. roku życia. Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w każdej z sal zajęciowych została określana indywidualnie dla każdego z pomieszczeń tak, by zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznego dystansu od siebie nawzajem. 

W kolejnym okresie (lipiec-sierpień 2020) organizowane będą zajęcia wakacyjne dla dzieci, w małych grupach. Aby uniknąć przemieszczania się autokarami lub komunikacją miejską, będą one prowadzone wyłącznie stacjonarnie oraz na terenach zielonych, w pobliżu budynków Centrum Kultury Podgórza. Dzieci z objawami przeziębienia nie będą przyjmowane na letnie zajęcia. 

Z uwagi na fakt, że seniorzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka, wznowienie zajęć adresowanych do tej grupy wiekowej planowane jest w trzecim etapie – od września 2020.

Wszystkie zajęcia będą organizowane z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Każdy prowadzący będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, potwierdzającego m.in. brak objawów COVID-19 lub kontaktu z osobą zarażoną w ciągu ostatnich 24 godzin oraz do noszenia przyłbicy w czasie trwania zajęć. Podobne oświadczenie będą musieli wypełnić uczestnicy (w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni). Dodatkowo, w każdej z jednostek Centrum Kultury Podgórza będzie dostępny termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury w sytuacjach budzących wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnika. Czasowo nie będzie można korzystać z szatni. W trosce o bezpieczeństwo klientów zostaną również wyłączone suszarki do rąk, znajdujące się w toaletach, a także dotykowe urządzenia multimedialne zlokalizowane na korytarzach.

Dezynfekcja rąk i bezpieczny dystans

W siedzibie głównej oraz we wszystkich filiach Centrum Kultury Podgórza zostały również wdrożone szczególne środki bezpieczeństwa związane z obsługą klienta. W puntach obsługi/informacyjnych zamontowano przezroczyste przegrody, oddzielające pracowników punktu od klientów. Na podłodze pojawiły się też linie, pomagające zachować bezpieczny dystans pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. Zachęcamy również klientów do korzystania z bezgotówkowych form płatności (karta płatnicza, przelew) oraz do zapisywania się na zajęcia przez internet.

Osoby wchodzące na teren budynku Centrum Kultury Podgórza muszą zastosować się do kilku nowych, bardzo ważnych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Obowiązkowa jest m.in. dezynfekcja rąk – stojaki z płynem dezynfekującym oraz instrukcją są umieszczone przy wejściu do każdego obiektu. Wymagane jest również zachowywanie bezpiecznej odległości od innych gości – zarówno w kolejce do punktu informacyjnego, sekretariatu/biura jak i na korytarzach. Nie można się również gromadzić w grupach. Ograniczona została również liczba osób, które mogą równocześnie przebywać w danym budynku oraz w poszczególnych salach zajęciowych. We wszystkich budynkach Centrum wymagane jest również zakrywanie zgiętym łokciem lub chusteczką ust i nosa podczas kichania i kaszlu. W toaletach znajdują się również instrukcje prawidłowego mycia rąk, nakładania i zdejmowania maseczek ochronnych oraz rękawiczek.

Informacje o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w Centrum Kultury Podgórza zostały zamieszczone przy wejściu do każdego z budynków Centrum oraz w innych ogólnodostępnych miejscach wewnątrz obiektów, natomiast szczegółowy „Regulamin przebywania na terenie Centrum Kultury Podgórza w stanie epidemii/zagrożenia epidemicznego” jest dostępny na ckpodgorza.pl

więcej