Projekty

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które w czasie ferii zimowych zostają w Krakowie i okolicach, do udziału w zajęciach AKCJI ZIMA W MIEŚCIE! Spotykamy się przez cały okres ferii w godzinach 10 – 14 w Dworze Czeczów (lub na organizowanych wycieczkach). w każdym sezonie proponujemy różnorodne warsztaty:

- warsztaty rękodzieła artystycznego m.in.: filc, biżuteria

- warsztaty kulinarne

- warsztaty plastyczne (ceramika, malowanie na szkle, origami, papieroplastyka)

- warsztaty projektowania 

- warsztaty fotograficzne

- warsztaty florystyczne

- warsztaty teatralne – praca nad przygotowaniem przedstawienia

- codziennie świetlica komputerowa

- codziennie: rozgrywki gier planszowych i świetlicowych; spotkania z filmem

- wyjście do kina

Zajęcia są płatne.

AKCJA LATO W MIEŚCIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które w czasie letnich wakacji zostają w Krakowie i okolicach, do udziału w zajęciach AKCJI LATO W MIEŚCIE! Spotykamy się przez cały lipiec w godzinach 10 – 14 w Dworze Czeczów (lub na organizowanych wycieczkach). W każdym sezonie proponujemy różnorodne warsztaty związane z tematem, pod którym upływają nasze spotkania. Są to m.in.:

- warsztaty rękodzieła artystycznego m.in.: filc, biżuteria

- warsztaty kulinarne

- warsztaty plastyczne (ceramika, malowanie na szkle, origami, papieroplastyka)

- warsztaty projektowania 

- warsztaty fotograficzne

- warsztaty florystyczne

- warsztaty teatralne – praca nad przygotowaniem przedstawienia

- codziennie świetlica komputerowa

- codziennie: rozgrywki gier planszowych i świetlicowych; spotkania z filmem

- wyjście do kina

Zajęcia są płatne

Kolektyw Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych Bieżanów

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, powołaliśmy do życia K.L.I.K. - nieformalną inicjatywę obywateli/ dla obywateli Starego Bieżanowa
K.L.I.K. połączył lokalnych działaczy, przedstawicieli firm, instytucji (nie tylko z branży kulturalnej) i - przede wszystkim - mieszkańców i sympatyków dzielnicy. W projekcie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne wzięło udział (do tej pory) około 150 osób, które zajęły się koordynacją lokalnych inicjatyw oraz przygotowaniem projektów konkursowych. W swoim zamyśle K.L.I.K. ma być jednak inicjatywą o dużo szerszym i dłuższym zakresie, stopniowo angażującym nowe osoby i grupy osób.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE NA STRONIE GŁÓWNEJ


Gazeta Lokalna "Bieżanów"


Dworskie Centrum WOLONTARIATU

Inicjatywa grupy mieszkańców Bieżanowa, którzy postanowili podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z osobami niepełnosprawnymi i starszymi z naszej okolicy. W tym celu w październiku, listopadzie i grudniu 2013 roku przeszli oni serię szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko rozumianej tematyki wolontaryjnej- organizacji centrum samopomocy, prawnych aspektów takiej działalności oraz technik arteterpii zarówno podczas zajęć zorganizowanych na terenie Dworu Czeczów jak i w domach osób potrzebujących.

LALKA ANIMA

Od marca do grudnia 2015 r. realizowany był projekt "Lalka anima" dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Edukacja", priorytet "Edukacja kulturalna":)

Projekt miał na celu zrealizowanie filmu animowanego w technice poklatkowej, którego scenariusz autorstwa pani Mai Kubackiej został oparty na tekście pana Macieja Wojtyszki "Wakacje Smoka Bonawentury".

Składały się na niego:

- warsztaty lalkarskie i scenograficzne prowadzone przez panią Alicję Strzebońską. Podczas nich zostały wykonane niesamowite makiety służące za tło i mieszczące w sobie wszystkie niezbędne rekwizyty oraz bohaterów naszej opowieści

- warsztaty animacji poklatkowej, które poprowadziła pani Grażyna Skalniak. Pozwoliły one nie tylko na zgłębienie techniki poklatkowej, ale zaowocowały wykonaniem niezliczonych ujęć, które złożyły się na nasz film po dokonaniu kolejnej żmudnej pracy zwanej montażem

- warsztaty improwizacji muzycznej, których mistrzem był pan Tomasz Chołoniewski. To był czas tworzenia podkładu muzycznego do naszej opowieści.

Całą ciężką, bardzo żmudną, precyzyjną, a zarazem kolorową pracę wykonywali uczniowie klasy VIa SP Nr 111, klas czwartych SP Nr 124 oraz uczniowie Zespołu Szkół im. brata Alojzego Kosiby w Wieliczce:)

Mini-słowniczek:

Kukiełka - lalka teatralna sztywno osadzona na kiju zwanym gabitem, którym porusza aktor animator

Marionetka - lalka teatralna poruszana od góry za pomocą nitek lub drucików zawieszonych na tzw. krzyżaku. Każda linka jest przymocowana do innej, oddzielnej części ciała marionetki i przy ruchu krzyżaka są one poruszane.

Pacynka - rodzaj lalki teatralnej nakładanej na dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami aktora-animatora.

Lalka teatru cieni - lalka poruszana za pomocą kijów i widzialna na oświetlonym ekranie

Premiera filmu "Wakacje Smoka Bonawentury" już za nami. 18 grudnia odbyła się uroczysta gala. W ten sposób zakończyliśmy naszą wspólną przygodę - niestety, a tym samym projekt "Lalka anima".

Pragniemy jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować, tj.:

- uczniom kl. VI a SP NR 111, klas IV SP NR 124, wychowankom ZS im. brata A. Kosiby

- paniom dyrektor: Jadwidze Piotrowskiej (SP NR 111), Ewie Kazberuk (SP NR 124), Bożenie Prochwicz i Małgorzacie Majce (ZS im. B.A. Kosiby)

- paniom wychowawczyniom: Renacie Makarskiej-Banaś, Jadwidze Puto, Barbarze Faron

oraz paniom Alicji Karczmarskiej-Strzebońskiej, Mai Kubackiej, Grażynie Skalniak, panu Tomkowi Chołoniewskiemu. Specjalne podziękowania należą się pani Ewie Stadtműller, która napisała z okazji premiery filmu wiersz o Smoku Bonawenturze pt. "Smok".

A także rodzicom, Klubowi Seniora, harcerzom i wszystkim osobom, które nas wsparły w toku prac !!!

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną w Galerii.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezentujemy Państwu projekty graficzne plakatów, ulotek, zaproszenia, które zostały wykonane w związku z realizacją projektu.Projekt plakatu i ulotki projektu "Lalka anima": warsztaty scenograficzne, warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty muzyczne

Projekt plakatu "Warsztaty muzyczne"
Projekt zaproszenia na uroczystą galę - premierę filmu "Wakacje Smoka Bonawentury"

Projekt plakatu promującego galę - premierę filmu "Wakacje Smoka Bonawentury"


Projekt publikacji wiersza pt. "Smok" autorstwa krakowskiej pisarki i poetki, Ewy Stadtmüller, która specjalnie na premierę filmu napisała wierszyk o naszym Smoku Bonawenturze. Bardzo dziękujemy, PANI EWO!!!!!          KLUB RODZICÓW

Zapraszamy do kolejnych spotkań w ramach Klubu Rodziców. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach przedpołudniowych.

Zapraszamy wszystkich rodziców, opiekunów wraz z dziećmi w wieku do 3 lat.

Wszystkie zajęcia w ramach Klubu Rodziców są bezpłatne!!!

UWAGA: W przypadku warsztatów, które mają odgraniczoną liczbę uczestników, prosimy o wcześniejszą rezerwację.


KLUB RODZICÓW

PROGRAM NA PAŹDZIERNIK


03, 10, 17, 24, 31.10 (środa), godz. 10.00

Warsztaty muzyczne „Poznaj moc muzyki” prowadzone w języku angielskim; przeprowadzenie: Olena Prokhorets

W prowadzeniu warsztatów wykorzystuje się program Music Together, który zawiera elementy wykładu/pogadanki z zakresu podstaw umuzykalniania niemowląt i dzieci. Podczas warsztatów są poruszane następujące zagadnienia: dlaczego warto umuzykalniać dziecko, kiedy jest na to najlepsza pora, czy każde dziecko ma talent muzyczny, czym jest muzyczny okres sensytywny, rola rodzica w edukacji muzycznej, jakie jest najlepsze środowisko do muzycznego rozwoju? Przyjęta formuła warsztatów pozwala dzieciom i ich rodzicom na wspólne śpiewanie, tańczenie, granie na instrumentach, poznawanie prostych zabaw muzycznych do zastosowania w domu. Ponadto:

- zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut

- uczestnicy otrzymują dostęp do międzynarodowego programu edukacyjnego Pomelody wypełnionego autorską muzyką, animacjami, opowieściami audio i innymi ciekawostkami, dzięki którym zabawa muzyką przeniesiona zostaje także do domu

- zajęcia prowadzone są w j. polskim lub j. angielskim (na życzenie grupy ), natomiast słowa piosenek są zawsze w j. angielskim, dzięki czemu dzieci oswajają się z językiem obcym

- zajęcia obejmują instruowanie rodziców w zakresie umuzykalniania dzieci w warunkach domowych


04, 11, 18, 25.10 (czwartki)

godz. 9.00-10.00 – grupa I (od 0 do 12 miesięcy)

godz. 10.00-11.00 – grupa II (od 1 roku do 2 lat)

godz. 11.00-12.00 – grupa II (od 2 do 3 lat)

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci wraz z rodzicami, prowadzenie: Anika Sztaba

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz do ich opiekunów: rodziców, babć, dziadków. Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i nowych umiejętności.W czasie tych zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju zabawy ruchowe i ćwiczenia, które usprawnią motorykę dużą i małą. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.


05, 12, 19, 26.10 (piątki)

godz. 9.00-9.50 – grupa I (od 0 do 12 miesięcy)

godz.9.55-10.40 – grupa II (od 1 roku do 2 lat)

godz. 10.45 -11.30 – grupa III (od 2 do 3 lat)

Zajęcia umuzykalniające wg metody prof. E.E. Gordona, prowadzenie: Monika Madej

Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka. Głównym narzędziem osoby prowadzącej jest głos wspomagany także instrumentami orffowskimi (grzechotki, kastaniety, tamburyny, dzwonki). We wspólnej zabawie wykorzystywane są również takie akcesoria jak chusta Klanzy, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane. Zajęcia pokazują, ile radości można czerpać z improwizacji, jak można się bawić przy muzyce i z muzyką. Umuzykalnianie metodą prof. Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania się. Dzięki nim dzieci zyskują także większą płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto pojawiają się i inne zalety, przede wszystkim większa zdolność koncentracji, co z kolei ma niebotyczny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.


23.10 (wtorek) godz. 10.00

Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe nawyki odżywiania”; prowadzenie: Katarzyna Ciszek

Tematyka, która zostanie poruszona na spotkaniu, jest związana z coraz bardziej naglącymi problemem u dzieci, czyli nadwagą. Zostaną przybliżone wszystkie jej konsekwencje dla najmłodszych. Porozmawiamy również o metodach ograniczania słodyczy oraz zachęcania do jedzenia zdrowych posiłków.

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł od osoby dorosłej. Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny.

REGULAMIN KLUBU RODZICÓW W CENTRUM KULTURY PODGÓRZA W KRAKOWIE

I.Cele:

1. Wsparcie rozwoju rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo.

2. Zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla rodzin.

3. Wzmacnianie i pomoc w budowaniu prawidłowych więzi rodzinnych.Integracja krakowskich rodzin.

4. Podnoszenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów.

  II.Organizacja:

  1. Kluby Rodziców funkcjonujące w strukturach Centrum Kultury Podgórza działają w następujących jednostkach: CK Podgórza, Dworze Czeczów, Klubie Iskierka, Klubie Kliny, Klubie Piaskownica, Klubie Rybitwy, Klubie Wróblowice, Ośrodku Ruczaj.

  2. Kluby Rodziców działają przez cały rok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia.

  3. Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach Klubów Rodziców są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów oraz specjalistów.

  4. Zgodnie ze standardami Klubów Rodziców zajęcia odbywają się minimum jeden raz w tygodniu, a w miesiącu odbywa się minimum jedno spotkanie ze specjalistą.

  5. Za program Klubów Rodziców odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum Kultury Podgórza lub osoby przez nich delegowane.

  6. Udział w zajęciach w ramach Klubów Rodziców jest odpłatny, według cennika ustalonego odrębnym Zarządzeniem Dyrektora. Udział dziecka w zajęciach jest bezpłatny.

  7. W zajęciach uczestniczą rodzice lub opiekunowie wraz z dziećmi w wieku do 4 lat.

  8. Udział w poszczególnych zajęciach jest dobrowolny.

  III.Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach:

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odbywających się w ramach Klubu Rodziców jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja, wniesienie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica lub opiekuna niniejszego Regulaminu.

  2. W zajęciach w ramach Klubu Rodziców uczestniczą rodzice lub opiekunowie z dziećmi.

  3. Rodzic lub opiekun biorący udział w zajęciach jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swojego dziecka.

  4. Sprzęt i materiały realizacyjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

  5. Rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia wyrządzone przez siebie lub dziecko.

  6. W zajęciach w ramach Klubu Rodziców można brać udział, będąc zdrowym i ze zdrowymi dziećmi (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, chorób zakaźnych), w przeciwnym wypadku instruktor prowadzący zajęcia może odmówić dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach.

  7. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapewnienia swojemu dziecku odpowiedniego stroju gwarantującego bezpieczeństwo podczas zajęć, tj. antypoślizgowych skarpetek lub bucików o miękkiej, antypoślizgowej podeszwie.

  8. Rodzic lub opiekun ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zobowiązany jest do niepodawania swojemu dziecku cukierków, landrynek, lizaków itp. mogących spowodować zakrztuszenie.

  9. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz zasad ustalanych przez poszczególnych instruktorów ze względu na charakter prowadzonych przez nich zajęć.