ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA

ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA

Dla dzieci

„ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA”

REGULAMIN KONKURSU


1. Organizatorem konkursu pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza” jest Dwór Czeczów- jednostka organizacyjna Domu Kultury "Podgórze" oraz Szkoła Podstawowa Nr 124 w Krakowie.

2. Celem konkursu jest przybliżenie postaci Henryka Sienkiewicza, jako wielkiego podróżnika i pisarza. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100. rocznicy śmierci pisarza.

3. Konkurs przeprowadzony będzie 2 grudnia 2016, w godzinach: 10.00- 12.00, w Dworze Czeczów- ul. Ks. J. Popiełuszki 36, Kraków.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI (szkoła podstawowa).W konkursie mogą brać udział reprezentanci poszczególnych klas, zebrani w czteroosobowych grupach (zespołach) - każda klasa zgłasza do udziału w konkursie jedną reprezentację, składającą się z czterech uczestników.

5. Forma konkursu to gra odbywająca się w przestrzeni Dworu Czeczów. Zadaniem uczestników jest zebranie jak największej ilości punktów dla swojego zespołu, dzięki prawidłowo wykonanym poleceniom konkursowym.

6. Pytania i zadania konkursowe oparte będą na wybranych fragmentach "Listów" H. Sienkiewicza z podróży do Ameryki Północnej oraz Afryki. Fragmenty te zostaną udostępnione przez organizatorów konkursu jako załącznik do regulaminu konkursowego.

7. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięskich zespołów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów.