Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa

W dniu 11 października 2018 r. w Dworze Czeczów odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

Wieloletni przewodniczący TPB pan Zygmunt Szewczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, przybliżył rys historyczny początków działania Towarzystwa, zasługi i zaangażowanie członków-założycieli. Szczególne podkreślił skuteczne działania związane z pozyskaniem Dworu Czeczów i zagospodarowania tego obiektu dla potrzeb kulturalno-społecznych lokalnej społeczności oraz sukces jakim była organizacja obchodów 800 – lecia Bieżanowa. Podkreślił, że TPB aktywnie uczestniczy również w organizacji corocznych obchodów Święta Niepodległości.

Niestety, Pan Zygmunt Szewczyk postanowił przejść jak to sam określił „w końcu na emeryturę”. Członkowie TPB przez aklamację podjęli uchwałę o nadaniu Panu Zygmuntowi tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

Główne zadania stojące przed nowymi władzami TPB to m.in. powołanie Komisji Statutowej w celu przygotowania projektu zmian Statutu TPB i dostosowanie jego zapisów do aktualnej sytuacji prawnej. Ważna jest kontynuacja prac nad przygotowaniem notek biograficznych wybitnych Bieżanowian, a także działania na rzecz wykorzystania tradycyjnej lokalnej terminologii przy ustalaniu nazw ulic w Bieżanowie. Istotne jest również wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury lokalnej.

Aktualnie Zarząd pracuje nad uruchomieniem strony internetowej TPB.

Dane kontaktowe

e-mail: towarzystwopb@gmail.com

www.tpb.krakow.pl


                                            Fragment stałej ekspozycji poświęconej historii Bieżanowa - piwnice Dworu Czeczów